Elever

Hvordan søges SPS timer?


Du skal henvende dig på din uddannelses-institution med dokumentation for din diagnose og bede om at få tildelt SPS-timer. Så vil din uddannelsesinstitution søge for dig. Du kan søge enten før du starter på uddannelsen, eller du kan vente til du er startet. Vi vil altid anbefale dig at søge inden du starter, så vi kan hjælpe dig  fra starten af.

Der kan søges om SPS-timer på følgende uddannelser:


 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)
 • KUU (kombineret ungdomsuddannelse) 

En SPS-time kan f.eks. indholde nogle af følgende punkter: 


 • Opfølgning siden sidst
 • Kommende og manglende afleveringsopgaver
 • Lektier og forberedelse
 • Hjælp til planlægning af opgaver
 • Hjælp til forståelse af opgave
 • Initiering af opgaver, stilladsering, struktur og opbygning
 • Opfølgning på fravær
 • Social trivsel
 • Håndtering af stress
 • Vi mødes 1-2 gange om ugen eller efter behov
Hvordan bruges SPS-timerne?


På baggrund af vores viden og indsigt i din diagnose og den eller de deraf følgende funktionsnedsættelser, støtter og hjælper vi dig bedst muligt i dit studieliv og din hverdag, så du kan gennemføre din ungdomsuddannelse. Dig og din SPS-vejleder udarbejder sammen strategier, procedurer og værktøjer, der hjælper dig med det, der især kan være svært for dig i forbindelse med din uddannelse. Vi tager først og fremmest udgangspunkt i DIG, som det menneske du er, og med lige præcis DINE udfordringer, behov og ønsker. Vores fornemste opgave er at støtte, hjælpe og vejlede dig, så du kan overskue dit studieliv og gennemføre den ungdomsuddannelse, du har valgt.


Hvad er SPS-vejledning hos os?


SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk Støtte. Det er kompenserende studiestøtte og hjælp, vi tilbyder dig, der har en funktionsnedsættelse, og som tager en ungdomsuddannelse. SPS-vejledningen giver dig mulighed for at tage en ungdomsuddannelse på lige fod med andre unge.

SPS-Vejlederne

                         - dit studiekompas