Vores værdier

Vores værdier


Nedenstående værdier afspejler SPS-Vejlederne ApS' forpligtelse til at levere specialpædagogisk støtte med fokus på den enkelte elevs behov og udvikling.


Vores værdier understreger også virksomhedens betoning af menneskelig indsigt, professionalisme og etisk adfærd. Samtidig danner de grundlag for vores tilgang til eleverne og er afgørende for, hvor godt vi formår at hjælpe de unge på vej:

 

Professionalisme


Vi arbejder med integritet og ansvarlighed i alle vores aktiviteter. Vores indsats er altid med sigte på det bedste for vores elever og samarbejdspartnere.   


  • Kvalitet: Vi sætter kvalitet højt og vil altid stræbe efter at levere det bedste produkt og den bedste service. 
  • Kompetence: Vi har dygtige og kompetente vejledere, som er rustet til at løse SPS-opgaven. Vi har fokus på løbende udvikling af vejledernes kompetencer. 
  • Ansvarlighed: Vi tager ansvar for vores handlinger og konsekvenserne heraf. Dette gælder både i forhold til kunder og SPS-vejledere.
  • Tillid: Vi har tillid til at vores vejledere varetager SPS-opgaven professionelt, og at de suverænt kan administrere de forskellige opgaver, der ligger heri. 
  • Troværdighed: Vi er en troværdig samarbejdspartner.


Relationsdannelse


Vi tror på, at forudsætningen for at kunne tilbyde ligeværdig og individuelt tilpasset hjælp og støtte er at kunne opbygge meningsfulde relationer med vores elever. Dette skaber tillid og muliggør effektiv støtte. Relationsdannelse er ligeledes essentielt ift. vores samarbejdspartnere. Gode relationer er grundlag for et stærkt og konstruktivt samarbejde


Ordentlighed og respekt


Vi sætter en høj standard for ordentlighed i vores samarbejdsrelationer. Vi arbejder med respekt, ærlighed og klar kommunikation i vores interaktioner med vores elever og deres pårørende, SPS-vejledere og uddannelsesinstitutioner. 


Menneskelig indsigt og empati


Vi prioriterer menneskelig indsigt, empati og forståelse som hjørnestenene i vores arbejde. At kunne se og forstå hvert individ som en unik person er afgørende for at yde den bedste støtte.


Samarbejde


Vi tror på værdien af godt samarbejde og partnerskab med uddannelsesinstitutioner og vores SPS-vejledere for at skabe de bedste resultater for vores elever.  

Diagnosekendskab og faglighed


Vi udviser dybdegående diagnosekendskab og faglig kompetence som udgangspunkt for vores ydelser. Det er vigtigt for os at være fagligt velbevandret, så vi kan levere specialiseret støtte af høj kvalitet.

Arbejdsglæde


Vi vægter arbejdsglæde og kontinuitet højt og søger at skabe de bedste betingelser for vores team af SPS-vejledere, herunder muliggøre at den enkelte vejleder kan fokusere på kerneopgaven; at yde specialpædagogisk studiestøtte på uddannelsesinstitutionerne tilpasset den enkelte studerendes behov og udfordringer.

unsplash