Skoler

SPS-Vejlederne varetager, foruden de konkrete SPS-timer, opgaven med koordinering og fordeling af elever og SPS-vejledere. Vi garanterer personaledækning ved sygdom og ferier. Vi mødes med jer til statusmøde  fast 2 gange årligt, og ellers løbende efter behov. Som dokumentation for vores arbejde udarbejder SPS-vejleder og elev halvårligt i samarbejde en forløbsbeskrivelse iht. retningslinjer fra Undervisningsministeriet, der beskriver, hvad elev og vejleder har arbejdet med i løbet af semestret, udbytte heraf og forventninger til næste semester. Forløbsbeskrivelsen anvendes til at søge om nye SPS-timer det kommende semester hos Styrelse for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet.


Hvordan arbejder vi


Vi sætter fagligheden højt og har et stærkt team med forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund. I vores arbejde tager vi først og fremmest udgangspunkt i det enkelte menneske. På baggrund af vores viden og indsigt i diagnoser arbejder vi kompenserende i forhold til elevens nedsatte funktionsevne(r), udfordringer, behov og ønsker. Afhængig af elevens udgangspunkt, forsøger vi at hjælpe denne til mere selvindsigt og dermed ansvarstagen, større selvstændighed og bedre livskvalitet. For at kunne give den mest optimale studiehjælp og støtte til Jeres elever, arbejder vi tæt sammen med deres netværk i form af studievejleder, lærerteam, pårørende og uddannelsesinstitution. 

Kære vejleder

 

”1000 tak  for alle de gode samtaler og råd, du har givet mig  gennem de seneste to år. Hvis nogen havde sagt til mig , at jeg ville gennemføre gymnasiet, da jeg havde det aller værst, havde jeg nok ikke troet på dem. Men med din støtte har jeg gjort det, og det er jeg  dig evigt taknemmelig for.”.


Studerende 2020

Kurser og workshops


Det kan være en udfordring for lærerne at skulle håndtere en stor gymnasieklasse - når der samtidig kan være flere unge med særlige behov i klassen, som læreren også gerne vil tilgodese.


Vi kan derfor tilbyde et kursus, hvor vi klæder lærerne bedre på, så de bliver bedre i stand til at imødekomme både klassens og egne behov.


Der er 2 modeller afhængig af behov.


Model 1: Vi kommer os partnere Christina, Ann og Anette og laver en workshop på 2,5 timer, hvor vi præsenterer et oplæg om diagnoser, kendetegn og problematikker forbundet hermed, og vi laver procesarbejde/workshop med lærerne. For at sikre en god proces vil vi komme to eller tre partnere afhængig af, hvor mange lærere, der deltager. 


Model 2: Vi kommer en til to partnere i 1 time og præsenterer et oplæg om diagnoser, kendetegn og de problematikker, man kan støde på i undervisnings-sammenhæng. 


Ved begge modeller vil der efterfølgende udleveres materiale til alle deltagerne, som opsummerer oplæggets vigtigste punkter.


Kontakt os for et tilbud på info@SPS-Vejlederne.dk.Hvad tilbyder vi?Vi tilbyder et professionelt samarbejde, hvor vi varetager SPS-vejledningen for elever med psykiske funktionsnedsættelser på jeres uddannelsesinstitution. Vi sikrer, at jeres elever modtager en kontinuerlig studiestøtte, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs diagnose og støttebehov. Vi har flere års erfaring med at varetage denne opgave, har gode resultater og mange unge med gennemførte ungdomsuddannelser.